WMO 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

 

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

 

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 heeft drie doelen:

Het bevorderen van sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.

Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.

Bieden van beschermd wonen en opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg vallen hieronder)

 

De gemeenten bieden algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen, die de zelfredzaamheid en participatie van de cliënten ondersteunen.

Daarnaast wordt een maatwerkvoorziening voor opvang geboden.

 

De algemene voorzieningen in de gemeente zijn in principe toegankelijk voor iedereen.

De algemene voorzieningen zijn voorliggend op maatwerkvoorzieningen.

Voor maatwerkvoorzieningen geldt een indicatie.

De gemeente en burger hebben de ruimte om te komen tot oplossingen die zijn toegesneden op individuele en lokale omstandigheden.

 

Het gaat bijvoorbeeld om:

begeleiding en dagbesteding;

ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;

een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;

opvang in geval van huiselijk geweld.

 

Ondersteuning die past bij persoonlijke situatie

De zorg en ondersteuning zijn dichtbij te vinden zijn, in de eigen buurt.

Daarvoor zijn er vanaf januari 2015 vier sociale wijkteams actief.

 

Deze sociale wijkteams bestaan uit sociale professionals zoals gezinsspecialisten (op school), maatschappelijk werkers, seniorenadviseurs, sociaalpsychiatrisch en jeugdverpleegkundigen.

Zij werken nauw samen met andere professionals in de wijk, onder wie huisartsen, jongerenwerkers, leerkrachten, consulenten werk en inkomen en Wmo-consulenten van ROGplus.

Samen vormen zij een sterk ondersteuningsnetwerk.

 

Voor vragen, neem dan contact op met de Sociale Wijkteams Vlaardingen.

telefoon 010 473 10 33, op werkdagen van 11.00 – 17.00 uur.


Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken.

Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren.

Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

 

Eigen bijdrage Wmo 2015

De gemeente mag (zal) een inkomensafhankelijke bijdrage vragen bij de verstrekking van een voorziening.

Eigen bijdrage Wmo in 2017

De eigen bijdrage in de Wmo wordt lager in 2017. Alleenverdieners met een chronisch zieke partner merken er het meeste van.

 

Huishoudelijke hulp toelage (HHT)

Sinds 1 januari 2015 ontvangen minder mensen huishoudelijke hulp vanuit de Wmo 2015.

In 2015 en 2016 is er daarom extra geld beschikbaar voor gemeenten in de vorm van een huishoudelijke hulp toelage (HHT).

Met de HHT laat de gemeente huishoudelijk hulp inkopen tegen een lagere eigen bijdrage dan de werkelijke kostprijs. De huishoudelijke hulp is daarbij in loondienst bij een aanbieder.

Wilt u meer weten over de HHT (bijvoorbeeld omdat u mantelzorger bent)? Neem dan contact op met het wijkteam.

 

Overgangsrecht in Wmo 2015

Voor mensen die een AWBZ-indicatie hebben die doorloopt in 2015 (soms nog verder) is een overgangsregeling gemaakt.

 

Website wijkteams:  wijkteams Vlaardingen

Bron: de Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015

SED ENIM

PROIN DONEC

FELIS SIAME


Rutrum placerat nascetur enim consteur eusmo integer labore dolore magna suscipit suspendisse massa.


Vel dui turpis curae magna sollicitudin justo litora quam sollicitudin magna vel litora turpis justo curae quam dui curae magna dui sollicitudin justo vel litora quam turpis vel dui turpis curae magna.

HEADING


Eiusmo maecenas ullamcoe aliquam consequa quisque sodales labore dolore magna aliqua. Nostrud exrcation amet.


  • Lorem ipsum consteur adpswing a deserun.
  • Perscais consteur adpswing the eprcdiwn.
  • Ullamcoe laborisw consequa wrures labores.
  • Nostrud exrcation the laborisw ullamcoe.

HEADING


Lacus condimentum pretium placerat cras volutpat aliquam elit viverra sagittis blandit curae laoreet sollicitudin pretium placerat odio facilisis, dictum nisl neque amet integer tempor viverra et vulputate sed placerat nostrud. Nisl neque amet integer tempor viverra et vulputate sed placerat nostrud.

LOREM IPSUM

Magna turpis praesent diam eros  consequat aenean blandit.

Read MoreLOREM IPSUM

Magna turpis praesent diam eros  consequat aenean blandit.

Read More

LOREM IPSUM

Magna turpis praesent diam eros  consequat aenean blandit.

Read MoreLOREM IPSUM

Magna turpis praesent diam eros  consequat aenean blandit.

Read More